Natuurlijk Buitenspelen jeugd

Akkoord deelname door ouders

Als je kind meedoet met een activiteit willen we je voor de formele kant vragen het onderstaande door te nemen.

Wij nemen met veel plezier de kinderen mee naar buiten,  maar vinden het  wel erg belangrijk om je er op te wijzen dat deelname aan onze activiteiten, vanzelfsprekend, op eigen risico is. Omdat wij de kinderen en hun mogelijkheden of beperkingen niet volledig kennen, kan een kind alleen meedoen met toestemming van een ouder, die weet wat onze activiteiten inhouden en het kind daartoe in staat acht. 

Natuurlijk letten wij op en doen wij onze uiterste best om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar kinderen kunnen vies worden en  zich bezeren wanneer ze actief, speels en vrij buiten in beweging zijn. Wij vinden het belangrijk dat je daarvan op de hoogte bent en ermee akkoord gaat.