Natuurlijk Buitenspelen eigen risico

Deelname aan activiteiten is altijd volledig op eigen risico. Factor Joep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of vermissing van privé eigendommen  van deelnemers. 

Deelnemers aan activiteiten zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen daden en handelingen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor gedragingen of handelingen van deelnemers.

De deelnemer is gedurende de gehele activiteit zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen  persoonlijke welzijn en gezondheid. NatuurlijkSportief is niet  aansprakelijk voor verwondingen, blessures of enig ander letsel, ontstaan voor, tijdens of na activiteiten, nog de nasleep of gevolgen daarvan. De deelnemer wordt geacht zelf in staat te zijn om in te schatten of hij/zij in staat is de activiteit, of onderdelen daarvan te volgen. De trainer kan op grond van eigen inschatting, deelname aan de gehele activiteit, of bepaalde onderdelen daarvan ontzeggen aan deelnemers.

Deelname kan alleen na akkoord op de eigen risico voorwaarden.